Therapie & Coaching

Door mijn jarenlange ervaring in de reguliere en aanvullende zorg weet ik de moderne Westerse Medische Kennis te verbinden met de eeuwenoude Oosterse wijsheid. Want al heb je nog zoveel kennis, dat betekent nog niet dat je de wijsheid bezit en ernaar leeft.

In 2015 ben ik mijn praktijk gestart naast mijn baan als systemisch counselor en senior trainer in loondienst. In deze periode heb ik als gezinscoach meegewerkt aan het tv programma van Peter van der Vorst: "Ik zorg voor jou". Een prachtige ervaring om in 8 afleveringen Nederland op  laagdrempelige wijze bekend te laten raken met systemisch werken binnen gezinnen waarin familiezorg - mantelzorg een prominente rol speelt. Welke impact heeft deze zorg op het volledige gezin en hoe kan je gezinnen helpen om de onderlinge relaties gezond te houden.

In deze periode ben ik mij steeds meer bewust geworden van de beperking die enkel de reguliere hulpverlening kan bieden aan mensen die lijden. Enkel praten van-hoofd-tot-hoofd zorgt niet voor de noodzakelijke verbinding met het volledige -zelf- en -elkaar-. Kijkend naar de holistische visie vanuit de natuurgeneeskunde, was er hoofdzakelijk aandacht voor de psyche.

Dit heeft er mede voor gezorgd dat ik in 2017 volledig zelfstandig ben gaan werken. Ik kan nu eindelijk al mijn werkervaring, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en cursussen gaan combineren tot één geheel: werken als Therapeut & Coach.

Ik vraag 100% commitment van mijn cliënten en uiteraard ook van mijzelf voor therapie & coaching.  Als je een veranderingstraject ingaat vraagt dit echt motivatie om naast de sessies in de praktijk het geleerde in de praktijk te oefenen. Het oefenen gaat je helpen om zo snel mogelijk weer zelfstandig verder te gaan. Als toegewijde therapeut & coach hebben we wekelijks contact, in de praktijk of digitaal. Dit is nodig om niet enkel één stap te zetten, maar de volledige trap te bewandelen naar verandering. Een kunstje aanleren geeft geen verandertraject op vaak meerdere én zelfs alle levensgebieden. Daar is tijd, oefening en commitment voor nodig. Wanneer er één stap wordt gezet geeft dit direct de uitnodiging om ook naar andere levensgebieden te kijken en hierin keuzes te maken, omdat alles met elkaar is verbonden. 


Ik heb weinig praatsessies. Praten over een situatie geeft niet altijd het gewenste resultaat. Bovendien zijn er voldoende praattherapeuten op de markt. Ik heb de ervaring dat het doorleven en ​ervaren van wat men werkelijk bezig houdt veel effectiever is. Het lichaam is je perfecte hulpbron om van ziekte naar genezing of zoals ik het liever zie van gezond symptoom naar acceptatie en heling te groeien. Mijn motto is: "Het Lichaam Weet". 

Ik werk met oa met NLP technieken; Neuro Linquistisch Programmeren, Parts, Sociaal Panorama, lichaamswerk, opstellingen, tijdlijn etc. Elke creatieve werkvorm die nodig is zet ik in om jou te helpen inzicht te krijgen in je leven en daarin de veranderingen aan te brengen die nodig zijn voor jouw gezondheid & welzijn. Denk hierbij aan belemmerende overtuigingen en gedachten of ontwikkelde patronen en beschermingsmechanismen die niet, meer, dienstbaar zijn en juist ziekte bevorderend zijn geworden.

Naast het cognitieve, werk ik altijd ook lichamelijk, emotioneel en energiek. Denk aan ademwerk, koudetraining, voeding, bioritme, mindfulness, meditatie, yoga, lichaamswerk zoals zuivere witte tantra die altijd gekleed is en gericht is op het contact maken met het lichaam omdat daarin de antwoorden liggen op vele vragen.  Lichaamsbewustzijn is een noodzaak, omdat velen zinloos geweld toepassen op het eigen lichaam. Ze blijven een "vermoeid paard slaan en dwingen vooruit te gaan. Het liefst nog sneller." Serieuze signalen worden genegeerd waardoor mentale- & fysieke symptomen ontstaan die volkomen gezond zijn in een ongezonde levensstijl. 

Uiteraard werk ik vanuit mijn achtergrond zowel holistisch als systemisch. Je omgeving kan zowel steunend als belemmerend zijn in je proces. Het is goed om daar zicht in te krijgen en er samen zorg voor te dragen dat je omgeving stimulerend en steunend werkt.  

"In de natuur is er balans. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om deze te respecteren zodat deze balans wordt behouden.

Dé mens is de natuur. Het is onze verantwoordelijkheid om deze natuurlijke balans te respecteren om ziekte te voorkomen". Bibian

Ik ben als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten voor de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg), Beroeps- en arbeidsaansprakelijkheid.

Ik ben sinds 2021 niet meer aangesloten bij een beroepsvereniging.
Niets ten nadele van de beroepsvereniging, maar wel aan de eisen waar je als praktijk aan moet voldoen voor de zorgverzekeraar. Wat zij als zogenaamde "kwaliteitseisen" stellen.
Lees vooral registratie eisen.
Maw als het op papier maar klopt. Het gaat niet om de inhoud maar om de vorm die zij willen zien. Ik bespaar me die tijd en bijkomende nutteloze acties voortaan.
Ik spendeer deze tijd liever aan het behandelen van cliënten.

Daarnaast wordt er steeds meer wegbezuinigd van de aanvullende polissen.

Cliënten op natuurlijke wijze leren omgaan met hun symptomen heeft niet de voorkeur. Men ziet liever een medisch model waarin alles als ziekte wordt gekenmerkt en behandelt wordt vanuit de reguliere & farmaceutische industrie. Eigenlijk zou de aanvullende polis de voorliggende voorziening moeten zijn voordat cliënten patiënten worden in het reguliere circuit. Hiermee geef je cliënten de verantwoordelijkheid en regie terug in plaats van deze afhankelijk te maken van een middel. De omgedraaide wereld dus.

Ik heb gezien dat veel klachten waar cliënten mee op intake verschijnen een volkomen gezonde reactie is van het lichaam en de geest op de situatie waarin men, soms al jaren, verblijft. Dit normaliseren reduceert al de helft van de klachten en pijn.

Als ik als therapeut zou zeggen; Ja zeker, dat is ernstig. Dat doet geen goed aan het zelfherstellende vermogen van gezonde mensen met een gezonde tegenslag op mentaal en fysiek vlak!

Ik sta 100% garant voor de kwaliteit voor mijn therapie & coaching.

Dus geen maximale 40% vergoedingen meer vanuit een dure aanvullende polis helaas. Maar wel de bijkomende extra financiële prikkel om te willen werken aan je herstel.

Zelfstandig staan voor je kwaliteit = vrijheid van werken!!