Systemische counseling

Werkervaring

Ik werk sinds 2002 als systemisch counselor met gezinnen, paren en individuen. Ik begeleid gezinnen die getroffen zijn door een langdurige ziekte of blijvende handicap in hun praktische hulpvragen én  rouwproces. Je kunt hierbij bv. denken aan kanker, Niet Aangeboren Hersenletsel, autisme, depressie, lichamelijke- en / of geestelijke beperking.

Vragen

De vragen waarmee men bij mij komt zijn vaak psychosociaal van aard en zijn meestal te herleiden tot relationele en sociale conflicten met daaruit voortvloeiend psychisch lijden. Ook medische, juridische, economische en maatschappelijke problemen spelen daarbij een rol.

Een counselingproces heeft als doel het verstoorde evenwicht van het samenleven te herstellen en het vermogen om zelfstandig met een crisissituatie om te gaan te versterken.

Systemische counseling

Counseling heeft een holistisch karakter: de mens wordt als één geheel gezien én als onderdeel van een geheel; de omgeving. Counseling is dús meer dan alleen psychologische ondersteuning. Ik leer je om samen te werken met je lichaam, geest en je sociale omgeving. Je krijgt zicht op je persoonlijke achtergronden, gevoelens, gedachten en innerlijke overtuigingen én op die van je omgeving / systeem. Je onderzoekt hoe je geschiedenis als individu ten opzichte van je relatie, je gezin, bepalend is voor je huidige functioneren. Daarnaast krijg je ook inzicht in de wederzijdse beïnvloeding van persoonlijke geschiedenissen.

"Overal kun je dingen vinden waar je echt wat aan kunt hebben." Pippi Langkous.

Wat werkt voor jou ?!

Door mijn brede opleiding en werkervaring ben ik in staat om creatief te denken en werken in elke situatie. Als systemisch counselor werk ik vanuit een specifiek wetenschappelijk onderbouwd denkkader, namelijk de systeemtheorie. Vanuit deze basis voeg ik in op de leermogelijkheden van de cliënt met andere werkmethodieken zoals de logische niveau's volgens Bateson en Dilts, Voice Dialogue, Sociaal Panorama, Psychosynthese, Time-line, opstellingen, lichaamsgericht werken, ontspannings- en ademhalingstechnieken, meditatie etc.

Ik werk vanuit mogelijkheden en een normaliserend perspectief, waarin de cliënt zelf mee de regie bepaald: "wat werkt voor jou ?!".