Privacy

Privacy

Als u bij mij in behandeling komt sluit ik met u een wettelijk verplicht behandelcontract af. Hierin staan uw en mijn rechten en plichten vermeldt. Ook een wettelijk verplicht intakeformulier vult u in als u in behandeling komt.

Volgt u bij mij yogalessen, dan zijn uiteraard onderstaande rechten ook van toepassing. Er zal echter geen contract worden ondertekent of een intakeformulier worden ingevuld. Na uitschrijving worden uw gegevens direct verwijdert uit mijn bestand. 

Hieronder zal ik kort AVG aan u uitleggen. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik daarvoor bereikbaar. 

De AVG-privacyrechten
 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW). Dit betekent dat u het recht hebt om gegevens op te vragen die u kunt gebruiken bij andere behandelaars of artsen.
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW). Wettelijk ben ik verplicht om dossiers 7 jaar te bewaren na het afsluiten van de behandeling. Dossiers worden daarna op vertrouwelijke wijze vernietigd.
 3. Recht op inzage. Dat is het recht dat u heeft om de persoonsgegevens die ik van u heb verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die ik heb verwerkt te wijzigen. Als er gegevens zijn die onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te wijzigen.
 5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ik verzamel enkel gegevens die van belang zijn voor de vergoeding van zorgverzekeraar, de factuur en behandeling. Er is geen enkele noodzaak om andere gegevens te verzamelen of te delen met derden. Meer informatie over het delen van informatie met derden: zie punt 8.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Ik maak geen gebruik van computersystemen die beslissingen maken inzake uw behandeling.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor behandeling gaan we daarover samen in gesprek of dit de behandeling ten goede komt. Als u door wilt gaan met behandeling en ik mag hierover geen dossier maken of NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens gebruiken, dan ben ik genoodzaakt de behandeling te stoppen.
 8. Ten slotte heeft u het recht op duidelijke informatie over wat ik met uw persoonsgegevens doe. Onder de AVG moet ik aan een aantal specifieke eisen voldoen:
  • Gegevens worden door mij nooit gedeeld met derden. Behalve:
   • Met uw vooraf gevraagde toestemming en in het belang van uw behandeling.
  • Gegevens worden nooit aan derden verkocht !
  • Gegevens worden verwerkt in een digitaal programma dat volgens de AVG normering is beveiligd.