Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

In 2015 ben ik mijn praktijk gestart naast mijn baan als systemisch counselor en senior trainer in loondienst. In deze periode ben ik mij steeds meer bewust geworden van de beperking die enkel de reguliere hulpverlening kan bieden aan mensen die lijden. Enkel praten van-hoofd-tot-hoofd zorgt niet voor de noodzakelijke verbinding met het volledige -zelf- en -elkaar-. Kijkend naar de holistische visie vanuit de natuurgeneeskunde, was er hoofdzakelijk aandacht voor de psyche.

Dit heeft er mede voor gezorgd dat ik in 2017 volledig zelfstandig ben gaan werken. Ik kan nu eindelijk al mijn werkervaring, persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en cursussen gaan combineren tot één geheel: werken als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut.

Ik vraag 100% commitment van mijn cliënten en uiteraard ook van mijzelf voor therapie. Als je een veranderingstraject ingaat vraagt dit echt motivatie om naast de sessies in de praktijk het geleerde in de praktijk te oefenen. Het oefenen gaat je helpen om zo snel mogelijk weer zelfstandig verder te gaan. Ik werk graag langer termijn met zo min mogelijk sessies.
Ik heb weinig praatsessies. Praten over een situatie geeft niet altijd het gewenste resultaat. Bovendien zijn er voldoende praattherapeuten op de markt. Ik heb de ervaring dat het doorleven en ​ervaren van wat men werkelijk bezig houdt veel effectiever is. Het lichaam is je perfecte hulpbron om van ziekte naar genezing of zoals ik het liever zie van gezond symptoom naar acceptatie en heling te groeien. 

Ik werk met oa met NLP technieken; Neuro Linquistisch Programmeren, Parts, Sociaal Panorama, lichaamswerk, opstellingen, tijdlijn etc. Elke creatieve werkvorm die nodig is zet ik in om jou te helpen inzicht te krijgen in je leven en daarin de veranderingen aan te brengen die nodig zijn voor jouw gezondheid & welzijn. Denk hierbij aan belemmerende overtuigingen en gedachten of ontwikkelde patronen en beschermingsmechanismen die niet, meer, dienstbaar zijn en juist ziekte bevorderend zijn geworden. 

Uiteraard werk ik vanuit mijn achtergrond zowel holistisch als systemisch. Je omgeving kan zowel steunend als belemmerend zijn in je proces. Het is goed om daar zicht in te krijgen en er samen zorg voor te dragen dat je omgeving stimulerend en steunend werkt.  

"In de natuur is er balans. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om deze te respecteren zodat deze balans wordt behouden. Dé mens heeft ook een natuurlijke balans. Het is onze verantwoordelijkheid om óók deze balans te respecteren om ziekte te voorkomen". Bibian

Ik ben als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten voor de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg), Beroeps- en arbeidsaansprakelijkheid.

Ik ben sinds 2021 niet meer aangesloten bij een beroepsvereniging.
Niets ten nadele van de beroepsvereniging, maar wel aan de eisen waar je als praktijk aan moet voldoen voor de zorgverzekeraar... Wat zij als zogenaamde "kwaliteitseisen" stellen.
Lees vooral registratie eisen.
Maw als het op papier maar klopt. Het gaat niet om de inhoud maar om de vorm die zij willen zien. Ik bespaar me die tijd en bijkomende nutteloze acties voortaan.
Ik spendeer deze tijd liever aan het behandelen van cliënten.

Daarnaast wordt er steeds meer wegbezuinigd van de aanvullende polissen... Cliënten op natuurlijke wijze leren omgaan met hun symptomen heeft niet de voorkeur. Men ziet liever een medisch model waarin alles als ziekte wordt gekenmerkt en waarvoor de reguliere.. En farmaceutische industrie de redder in nood zijn. Eigenlijk zou de aanvullende polis de voorliggende voorziening moeten zijn voordat cliënten patiënten worden in het reguliere circuit.... De omgedraaide wereld dus.

Ik heb gezien dat veel klachten waar cliënten mee op intake verschijnen een volkomen gezonde reactie is van het lichaam en de geest op de situatie waarin men, soms al jaren, verblijft. Dit normaliseren reduceert al de helft van de klachten en pijn.

Als ik als therapeut zou zeggen... Ja zeker, dat is ernstig en daar heeft u intensieve therapie en medicatie voor nodig om daaruit te komen... Nou geloof me... Dat doet geen goed aan het zelfherstellende vermogen van gezonde mensen met een gezonde tegenslag op mentaal en fysiek vlak!

Ik sta 100% garant voor de kwaliteit voor mijn therapie.

Dus geen maximale 40% vergoedingen meer vanuit een dure aanvullende polis helaas. Maar wel de bijkomende extra financiële prikkel om te willen werken aan je herstel.

Zelfstandig staan voor je kwaliteit = vrijheid van werken!!